Arame - Ser Im Mi Gna [Թեժ 10] (Հy)

Add Video To Your Social Bookmarks!

Arame - Ser Im Mi Gna [Թեժ 10] (Հy)
Comments
Video Information
Added: 29-12-2009
Runtime: 3m 7s
Views: 3329
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
     
(1 Votes)


Description

Armenian Music Video Clip Arame - Ser Im Mi Gna [Թեժ 10] (Հy) Musique Arménienne

Channels: Music 

Tags: Հայաստան    Թեժ10    Արամե    Սեր    իմ    մի    գնա    Arame    Ser    Im    Mi    Gna    (Հy)    HY    ARM    Yerevan    Tej-10    Armenia    Armenien    Arménie    Hayastan    Erevan    Erewan    Jerevan    Muzika    Yerg    Yerq 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.