NANA - Lacel Em Uzum *ՆԱՆԱ* [HQ] (Հy)

Add Video To Your Social Bookmarks!

NANA - Lacel Em Uzum *ՆԱՆԱ* [HQ] (Հy)
Comments
Video Information
Added: 13-03-2009
Runtime: 5m 28s
Views: 4292
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)


Description

Armenian Music Video Clip NANA - Lacel Em Uzum Musique Arménienne

Channels: Music 

Tags: NANA    Lacel    Em    Uzum    Armenie    Armenian    Music    Musique    Arménienne    Armenia    Live    Concert    ՆԱՆԱ    ԼԱՑԵԼ    ԵՄ    ՈՒԶՈՒՄ    Je    suis    Triste    HY    (Հy)    [HQ]    Հայաստան    HAYASTAN    Երևան    Հայերեն    ARMENIEN    Հայ    Հայա    ARMENIO    ARM    AM    HAY    Հայկական    Armenier    YERK    YERQ    YERAJTUTYUN    YERQER    YERKER    MUZIKA    MUSICS    MUZIKEK    MUSIQUES    音乐    YERG    Musik    Музика    음악    Glazba    Música    Musiikki    Μουσική    Musica    Muziek    Musikk 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.