Hay Team, Misho - Nerely Chi Stacvum / Հայ Թիմ, Միշո - Ներելը Չի Ստացվում

Add Video To Your Social Bookmarks!

Hay Team, Misho - Nerely Chi Stacvum / Հայ Թիմ, Միշո - Ներելը Չի Ստացվում
Comments
Video Information
Added: 22-02-2009
Runtime: 3m 44s
Views: 6888
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)


Description

Hay Team, Misho - Nerely Chi Stacvum /Հայ Թիմ, Միշո - Ներելը Չի Ստացվում. Armenian music, haykakan yerajshtutyun, հայկական երաժշտություն, армянская музыка.

Channels: Music 

Tags: Hay  Team  Misho  Nerely  Chi  Stacvum 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.