SAKO BAMBINO - Քաղաքի Ձեները [Official Music Video] 2012

Add Video To Your Social Bookmarks!

SAKO BAMBINO - Քաղաքի Ձեները [Official Music Video] 2012
Comments
Video Information
Added: 03-09-2012
Runtime: 4m 9s
Views: 1307
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)


Description

SAKO BAMBINO - Քադաքի Ձեները Ռեժ.: Խաչիկ Կյուրեղյան Մոնտաժ: Խաչիկ Կյուրեղյան Ալբոմ: Քադաքի Ձեները SAKO BAMBINO -- Sounds of the City Dir: Khachik Kyureghyan Editing: Khachik Kyureghyan Album: Sounds of the City Sako Productions 2012 ©

Channels: Music 

Tags: Armenian    Rap    Հայկական    Ռեպ    QAGHAKI    DZENER@    MUSIC    VIDEO    Qaxaqi    Qaxaki    Dzenere 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.