Apamontajox Brigade Chexqec Vostikanakan Patneshe

Add Video To Your Social Bookmarks!

Apamontajox Brigade Chexqec Vostikanakan Patneshe
Comments
Video Information
Added: 04-04-2012
Runtime: 5m 11s
Views: 406
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)


Description

Apamontajox Brigade Chexqec Vostikanakan Patneshe.

Channels: News & Politics 

Tags: Apamontajox  Brigade  Chexqec  Vostikanakan  Patneshe  Մաշտոցի  այգի    ապամոնտաժում    կրպակներ    ոստիկանություն    բրիգադ    օրենք    այգի    ծառ  Ապամոնտաժող  բրիգադը  ճեղքեց  ոստիկանական  պատնեշը  Armenian-News  Armenian  News  Norutyunner  Lurer  Novosti 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.