Chartarapetneri Gorcuneutyan Masin Orenqi Naxagic

Add Video To Your Social Bookmarks!

Chartarapetneri Gorcuneutyan Masin Orenqi Naxagic
Comments
Video Information
Added: 29-11-2011
Runtime: 1m 38s
Views: 482
Comments: 0

Login to Rate Video

Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)


Description

Chartarapetneri Gorcuneutyan Masin Orenqi Naxagic.

Channels: News & Politics 

Tags: Chartarapetner  Chartarapet  Gorcuneutyan  Masin  Orenqi  Naxagic  Ճարտարապետներ  Ճարտարապետ  գործունեության  մասին  օրենք  նախագիծ  Armenian-News  Armenian  News  Norutyunner  Lurer  Novosti 

Video URL:Embed URL


Videos presented in this site are embedded from major video sharing sites like YouTube.com
uZood.com doesn't host any videos and can not be held responsible for the content.